Solicitude de Petición de discos horarios PARA EMPRESAS:

Prezo Aprox. da Unidade: 0,9 €
   
Nome da empresa:
Enderezo:
Persoa de contacto:
Teléfono:
email:
Cantidade de discos a solicitar:

 

 

NOTA: De cada pedido o 20% será directamente para o distribuidor (Empresa patrocinadora) e o 80% restante será para distribuír a través do concello.
Este formulario non é un documento de merca nin compromete aos solicitantes. Trátase de facer unha estimación de peticións de discos horarios.

Exemplo: Unha empresa solicita 100 discos, 20 distribuiríaos a empresa, e o resto reparteos o Concello.

 

A plantilla da imaxe pode variar.