Clasificación do solo

 

Clasifición do solo
Infraestructuras do concello