Depotermal 2017

O prazo para presentar as solicitudes é do 5 de xuño ó 30 de xuño do corrente.

 

Organiza: Deputación Provincial de Pontevedra en Colaboración co Concello da Estrada.

O programa consiste en pasar cinco días consecutivos (de luns a venres), en quenda de mañá ou de tarde, utilizando durante un mínimo de dúas horas as instalacións dun balneario, talaso, spa ou outras instalacións de características similares da provincia de Pontevedra.

O plan Termal da Diputación pon en marcha dous programas termales:

- Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco dias consecutivos.

- Programa termal con pernocia, e domingo a venres en réxime de pensión completa.

 

BENEFICIARIOS:

 • Persoas nacidas antes do 1 de xaneiro de 1967, ou ser pensionista da seguridade social.
 • Persoas cun grao de discapacidade igual ou superios ao 65%. ainda que non cumpran o   requisito da idade.
 • Persoas coidadoras que precisen un respiro familiar.

É requisito indispensable estar empadroadas no Concello da Estrada, asi como non padecer  ningunha emfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do programa.

 

PRAZO DE PRESENTACION DAS SOLICITUDES:

O prazo de presentación da solicitudes permanecerá aberto dende o 5 o ata o 30 de xuño.

As solicitudes presenteranse no Departamento de Servizos Sociais, achegando xunto co modelo de solicitude debidamente cumprimentado a seguinte documentación:

 • Fotocopia do DNI do solicitante e do acompañante, no caso de ser extranxeiro copia do permiso de residencia.
 • Certificado de pensións, no suposto de ser pensionista.
 • Valoración social (se corresponde) para prazas de reserva a través de servizos sociais.
 • Informe de respiro familiar a petición do/a interesado/a emitido polo traballador social.
 • Certificado ou tarxeta acreditativa do recoñecemento de discapacidade (se corresponde)

Descargar modelo de solicitude

      

IMPORTE A PAGAR POR PARTICIPANTE:

Programa depotermal de asistencia diaria:

 • HOTEL SPA NUEVO ASTUR (SANXENXO)                  37€
 • HOTEL SPA VIA ARGENTUM DE SILLEDA                 42€
 • HOTEL SPA CARLOS I SILGAR SANXENXO              48€
 • HOTEL BENESTAR SPA MOAÑA                              53€
 • BALNEARIO MONDARIZ                                        61€
 • HOTEL TALASO ATLÁNTICO DE OIA                       69€
 • BALNEARIO HOTEL EUROSTARS ILLA DA TOXA      70€
 • HOTEL BALNEARIO DE CUNTIS                              72€

 

Programa depotermal  en rexime de pernocta:

 • HOTEL SPA NUEVO ASTUR (SANXENXO)                 190€
 • HOTEL SPA NORAT O GROVE                                    200€
 • HOTEL SPA VIA ARGENTUM DE SILLEDA                 203€
 • HOTEL TALASO LOUXO A TOXA                                237€
 • HOTEL SPA CARLOS I SILGAR SANXENXO              250€
 • HOTEL TALASO ATLANTICO DE OIA                        250€
 • HOTEL TALASO SANXENXO                                      250€
 • HOTEL BALNEARIO DE CUNTIS                                256€

 

Para mais información dirixirse o Departamento de Servizos sociais, na planta baixa do Concello ou chamando ao telefono 986573265.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1