Campamentos no Mar 2018

03 Xullo 2018

Dirixido a rapaces e rapazas entre os 8 e 16 anos de idade. Realizarase do 13 o 20 de agosto no Campamento Xuvenil "Virxe do Loreto" de Porto do Son. Sendo o prazo de inscrición do 5 ó 20 de xullo (incluídos).

 

 • DIRIXIDO A: rapaces e rapazas entre os 8 e 16 anos de idade.
 • LUGAR: CAMPAMENTO XUVENIL “VIRXE DO LORETO” Porto do Son
 • DATAS: Do 13 o 20 de agosto
 • PRAZAS: 80 rapaces/zas
 • PRAZO DE INSCRICIÓNS: do 5 ó 20 de xullo (incluídos)
 • COTA DE INSCRICIÓN: 64 euros, segundo irmán 48 euros, familias numerosas 48 euros

 

Por orden de entrada no rexistro

 

PROCEDEMENTO:

 

As solicitudes, segundo modelo, presentaranse no Rexistro de Entrada do Concello no prazo establecido, acompañadas a seguinte documentación:

 • Fotocopia do D.N.I. Do pai, nai ou titor.
 • Fotocopia dni do neno/a
 • Fotocopia da cartilla de familia numerosa (non será valida se non esta vixente)

 

 • Para descargar a ficha de inscrición prema aquí.

 

Unha vez comunicada a concesión de praza e publicada na páxina Web e no taboleiro de anuncios do concello, deberán presentar no prazo de 10 días a seguinte documentación:

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor participante
 • Cuestionario médico-sanitario (modelo) e certificado médico, no caso de que o menor precise de medicación ou atencións especiais.
 • 1 fotografía tamaño carné
 • Xustificante de pago da cota de inscrición

 

De non presentar a documentación no prazo indicado procederase a incorporación das persoas que se atopan na lista de reserva, se fose o caso.

 

 

 

           

           

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1