Protección de Datos

19 Xullo 2017
Visitas: 177166

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través de aestrada.gal realízase dacordo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demáis normativa aplicable. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido o Concello da Estrada, Praza da Constitución s/n - A Estrada