Datos socioeconómicos

Indicadores socio-económicos 2000-2001
  A EstradaAE/POAE/G
Paro sobre pob. de dereito 1996 6,1 %    
Nivel económico 4    
Renda disp. hab. (var. 1995-2000) 7    
Cota de mercado 51 2,47% 0,82%
Teléfonos 7 529 2,30% 0,74%
Vehículos de motor 13 209 2,63% 0,92%
Automóbiles 10 293 2,57% 0,90%
Camións e furgonetas 1 912 3,05% 0,99%
Motocicletas 503 2,08% 0,87%
Autobuses 73 5,03% 1,52%
Tractores 112 3,98% 1,34%
Outros vehículos de motor 1 320 2,74% 1,06%
Oficinas bancarias 14 1,82% 0,57%
Actividades industriais 433 3,26% 1,02%
Enerxía e auga 2 2,78% 0,51%
Extracción e transf. min. enerxía e derivados 24 3,13% 1,12%
Industrias transf. de metais 31 1,97% 0,73%
Industrias manufactureiras 154 4,77% 1,42%
Construción 222 2,90% 0,89%
Actividades comerciais maioristas 83 2,01% 0,72%
Materias primas agrarias. 43 2,31% 0,85%
Téxtiles, confec., calzado ... 2 1,11% 0,47%
Produtos farmac., perfum. e mant. Fogar 3 1,21% 0,42%
Comercio ao por maior de art. consumo duradeiro 11 2,03% 0,75%
Comercio por xunto interindustrial 5 2,84% 1,22%
Outro comercio por xunto interindustrial 18 2,02% 0,63%
Outro comercio por xunto no especificado 1 0,44% 0,16%
Actividades comerciais de venda polo miúdo 472 2,62% 0,83%
Total alimentación 147 2,38% 0,77%
Total non alimentación 285 2,86% 0,87%
Vestido e calzado 81 3,16% 0,93%
Fogar 75 3,20% 1,00%
Resto non alimentación 129 2,55% 0,78%
Comercio mixto e outros 40 2,15% 0,77%
Grandes almacéns 0 0,00% 0,00%
Hipermercados 0 0,00% 0,00%
Almacéns populares 2 5,26% 1,98%
Ambulante e feiras 28 2,73% 1,10%
Outro comercio mixto 10 1,27% 0,40%
Centros comerciais 0 0,00% 0,00%
Actividades de restauración e bares 163 2,35% 0,69%
Índice industrial 27 1,65% 0,44%
Índice comercial 42 2,06% 0,69%
Índice comercial de venda por xunto 4 2,01% 0,69%
Índice comercial de venda polo miúdo 40 2,05% 0,67%
Índice de restauración e bares 47 2,27% 0,70%
Índice turístico 14 1,21% 0,46%
Índice actividade económica 32 1,82% 0,57%

 

Imposto sobre a renda das persoas físicas 1997

Porcentaxe do número de declarantes % por tramo de base impoñible
Importe B. I.A EstradaGaliciaEspaña
De 0,0 a 0,5 M. Pts. 11,18 % 7,52 % 6,37 %
De 0,5 a 1,5 M. Pts. 49,03 % 41,12 % 36,01 %
De 1,5 a 3,0 M. Pts. 28,99 % 34,61 % 37,38 %
Más de 3,0 M. Pts. 10,80 % 16,75 % 20,24 %
Rendemento medio declarado (Pts.) 1.583.208 1.973.588 2.202.722

 

Porcentaxe de rendementos declarados segundo a súa actividade
ActividadeA EstradaGaliciaEspaña
Traballo 78,55 % 80,22 % 82,25 %
Empresarial 13,83 % 10,39 % 8,60 %
Profesional 2,67 % 3,14 % 3,61 %
Outras 4,95 % 6,24 % 5,53 %

 

Desemprego rexistrado
19951996199719981999
1 380 1 336 1 334 1 322 1 066

 

Número de empresas por condición xurídica
  A EstradaProv. POGalicia
Persoas físicas 963 2,74 % 0,86 %
Sociedades anónimas 10 0,67 % 0,25 %
Soc. responsabilidade limitada 352 2,11% 0,83%
Soc. cooperativas 11 3,93% 1,08%
Outras 105 3,31% 0,98%
Total 1.441 2,54% 0,84%

 

Número de empresas por estrato de asalariados
  A EstradaProv. POGalicia
Sen persoas asalariadas 963 2,58% 0,53%
de 1 a 5 asalariadas 495 2,63% 0,90%
de 6 a 9 asalariadas 47 1,91% 0,71%
de 10 a 49 asalariadas 62 2,11% 0,81%
de 50 a 249 asalariadas 6 1,70% 0,67%
250 ou máis asalariadas 0 0,00% 0,00%
Total 1.441 2,54% 0,84%

 

Taxas de desemprego
  A EstradaProv. POGalicia
Sobre poboación dereito 3,2 % 4,9 % 4,6 %
Desemprego homes 2,7 % 3,8 % 3,8 %
Desemprego mulleres 3,6 % 5,9 % 5,4 %

 

Censo Agrario 1999
Terras labradasPastos permanentesEspecies arbóreasOutras non forestaisTotal
2 642 4 904 7 124 4 140 18 810

 

Censo agrario 1999. Explotacións, parcelas, UG e UTA
Número explotacións con terrasNúmero explotacións sen terrasTotal explotaciónsNúmero parcelasUnidades gandeiras (UG)Unidades traballo/ano (UTA)
3 547 9 3 556 61 708 17 040 3 929

 

Outros datos económicos
Análise territorial por concello : A EstradaEstrutura e demografía empresarialRelación de empresas por sectores e facturación
Informe 2004. (PDF - 0,096 Mb.)   Ardán Galicia - 2002 (PDF)
Fonte : IGE e Central de Balances de Galicia. Fonte: Directorio de empresas e unidades locais de Galicia - IGE  

 

Orzamentos do Concello e información económico - financeira municipal

 

Educación - número de centros escolares
PúblicosPrivadosTotal
15 1 16

 

Distribución porcentual do alumnado Curso 1999-2000
  A EstradaProv. POGalicia
Infantil 13,6 % 13,2 %  
Primaria 35,1 % 34,2 %  
ESO 27,9 % 28,9 %  
EPO 21,9 % 20,8 %  
Outros 1,5 % 2,9 %  

 

Porcentaxe de alumnado en centros públicos Curso 1999-2000
  A EstradaProv. POGalicia
Infantil 84,6 % 68,6 %  
Primaria 87,5 % 69,0 %  
ESO 89,1 % 80,7 %  
EPO 100,0 % 80,2 %  
Outros 100,0 % 86,3 %  

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1