Poboación

Padrón municipal de habitantes
  200320022001200019981996
Homes 10 538 10 398 10 421 10 456 10 532 10 622
Mulleres 11 824 11 727 11 795 11 861 11 837 11 870
TOTAL 22 362 22 125 22 216 22 317 22 369 22 492

Datos por entidades de poboación 2002

Datos por entidades de poboación 2003

 

Poboación de dereito - padrón 2002 (segundo grupos de idades)
  HomesMulleresTotal
De 0 a 4 anos 341 321 662
De 5 a 9 anos 431 384 815
De 10 a 14 anos 501 477 978
De 15 a 19 anos 637 625 1 262
De 20 a 24 anos 840 892 1 732
De 25 a 29 anos 816 830 1 646
De 30 a 34 anos 751 832 1 583
De 35 a 39 anos 728 739 1 467
De 40 a 44 anos 689 681 1 370
De 45 a 49 anos 652 648 1 300
De 50 a 54 anos 648 656 1 304
De 55 a 59 anos 687 729 1 416
De 60 a 64 anos 519 630 1 149
De 65 a 69 anos 689 860 1 549
De 70 a 74 anos 539 761 1 300
De 75 a 79 anos 416 615 1 031
De 80 a 84 anos 302 516 818
85 e máis anos 212 531 742
Total 10 398 11 727 22 125

 

 

Piramide de poboación

pirida98

 

Padrón municipal de habitantes - poboación de dereito (segundo o lugar de nacemento)
  HomesMulleresTotal
No concello de residencia 8 124 9 431 17 555
Noutro concello da mesma provincia 880 876 1 756
Noutra provincia de Galicia 781 708 1 489
Noutra comunidade autónoma 243 259 502
No estranxeiro 478 528 1 006

 

Fonte: INE. Censos de poboación e vivendas 2001

 

Padrón municipal de habitantes 2000 - poboación de dereito (segundo a nacionalidade)
  HomesMulleresTotal
Española 10 387 11 798 22 185
Resto Europa 30 22 52
África 16 2 18
América 21 39 60
Asia 1 0 1
Resto 1 0 1

 

Poboación en vivendas familiares (segundo o estado civil)
  HomesMulleresTotal
Solteiro/a 4.424 4.262 8.686
Casado/a 5.481 5.599 11.080
Viúvo/a 391 1.704 2.095
Separado/a 120 153 273
Divorciado/a 61 56 117

 

Fonte: INE. Censos de poboación e vivendas 2001.

 

Densidade de poboación
  19912001
A Estrada 79,7 79,4
Prov. Pontevedra 199,5 201,1
Galicia - -

 

Indicadores demográficos - 01.01.2000
ÍndiceA EstradaGaliciaEspaña
de infancia 11,6 % 12,1 % 14,6 %
de xuventude 21,7 % 22,4 % 23,1 %
de dependencia 54,3 % 48,0 % 45,9 %
de vellez 23,6 % 20,3 % 16,9 %

 

Movemento natural da poboación
Nacementos Media 1975-79 354
Media 1980-89 254
Media 1990-99 157
2000 134
2001 159
2002 152
2003 151
Defuncións Media 1975-79 274
Media 1980-89 277
Media 1990-99 288
2000 300
2001 264
2002 243
2003 281
Saldo vexetativo Media 1975-79 80
Media 1980-89 -23
Media 1990-99 -131
2000 -166
2001 -105
2002 -91
2003 -130
Matrimonios Media 1975-79 180
Media 1980-89 133
Media 1990-99 102
2000 82
2001 95
2002 84
2003 67

 

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación

 

Evolución da poboación de feito
1900 23 916
1910 24 168
1920 25 471
1930 26 623
1940 27 240
1950 28 169
1960 28 716
1970 27 550
1975 28 318
1981 25 719
1986 24 451
1991 21 947

 

Estrutura da poboación
  A EstradaProv. PontevedraGalicia
Idade media homes 42,3 38,8 41,1
Idade media mulleres 46,2 42,2 44,4
Idade media total 44,4 40,6 42,8
Índice de envellecemento 136,6 87,3 116,3
Índice de sobreenvellecemento 13,0 11,4 11,9

 

Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001

 

Emigrantes segundo o municipio de procedencia
  A Estrada% Prov. Pontevedra% Galicia
Á mesma provincia 118 1,03% 0,28%
A outra provincia de Galicia 116 3,88% 1,24%
Total emigración interna 234 1,62% 0,45%
A outra CC.AA. 113 1,80% 0,60%
Ao estranxeiro 30 2,13% 0,63%
Total emigración externa 143 1,83% 0,63%
Total emigración 377 1,70% 0,50%

 

Fonte: IGE a partir de INE. Estatística de variacións residenciais. Ano 2002

 

Inmigrantes segundo o municipio de destino
  A Estrada% Prov. Pontevedra% Galicia
Da mesma provincia 103 0,90% 0,24%
Doutra provincia de Galicia 95 3,28% 1,02%
Total inmigración interna 198 1,38% 0,38%
Doutra CC.AA. 106 2,17% 0,71%
Do estranxeiro 123 1,89% 0,68%
Total inmigración externa 229 2,01% 0,69%
Total inmigración 427 1,66% 0,50%

 

Fonte: IGE a partir de INE. Estatística de variacións residenciais. Ano 2002

 

Movemento migratorio
  EmigrantesInmigrantesSaldo
1990 213 238 25
1991 109 154 45
1992 177 237 60
1993 152 394 242
1994 210 255 45
1995 224 316 92
1996 135 222 87
1997 209 362 153
1998 302 307 5
1999 316 323 7
2000 343 402 59
2001 337 319 -18

 

Saldos migratorios
Saldo intraprovincial -15
Saldo co resto de Galicia -21
Saldo co resto de España -7
Saldo co estranxeiro 93
Saldo total 50

 

Fonte: IGE a partir de INE. Estatística de variacións residenciais. Ano 2002

 

Indicadores de nupcialidade
  A EstradaProv. PontevedraGalicia
Taxa bruta de nupcialidade Homes 8,6 9,4 8,6
Taxa bruta de nupcialidade Mulleres 7,6 8,7 7,9
Taxa bruta de nupcialidade Total 4,1 4,5 4,1
Taxa xeral de nupcialidade Homes 9,9 11,0 9,8
Taxa xeral de nupcialidade Mulleres 8,5 9,9 8,9
Taxa xeral de nupcialidade Total 4,6 5,2 4,7
Idade media ao 1º matrimonio Homes 29,9 30,1 30,2
Idade media ao 1º matrimonio Mulleres 27,4 28,1 28,1

 

Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001 e INE, IGE. Movemento natural da poboación 2000, 2001

 

Indicadores de fecundidade
  A EstradaProv. PontevedraGalicia
Taxa bruta de natalidade 6,6 8,4 7,1
Taxa xeral de fecundidade 27,6 31,6 28,3
Idade media á maternidade 30,5 30,6 30,7
Índice sintético de fecundidade 0,9 1,0 0,9

 

Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001 e INE, IGE. Movemento natural da poboación 2000, 2001

 

Taxa bruta de mortaldade
  A EstradaProv. PontevedraGalicia
Homes 13,8 9,2 11,0
Mulleres 11,8 8,4 9,8
Total 12,7 8,8 10,3

 

Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001 e INE, IGE. Movemento natural da poboación 2000, 2001 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1