Anuncios

Aprobación definitiva do regulamento de organización do servizo socioeducativo "Espazo Concilia A Estrada", coa publicación do texto íntegro do mesmo

Anuncio de exposición pública da acta do Pleno extraordinario celebrado o 19 de febreiro de 2018

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio da aprobación da delegación na Xunta de Goberno Local

Con data de 19 de febreiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación da delegación na Xunta de Goberno Local das atribucións das competencias propias do Pleno como órgano de contratación...

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio de exposición pública da acta plenaria de 1 de febreiro de 2018

Comunícase aos interesados que un exemplar completo da acta correspondente á sesión ordinaria celebrada polo PLENO da Corporación o 1 de febreiro de 2018, aprobada en sesión extraordinaria do 19 de febreiro de 2018, atópase a súa disposición nas oficinas da Secretaría municipal durante o prazo de 10 días, contados a partires da publicación deste anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica deste Concello.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

Aprobación inicial da Ordenanza Reguladora de Normalización Lingüística

Con data de 1 de febreiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial da ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE A ESTRADA.

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1