Anuncio de deslinde de Guimarei, campo da festa.

01 Setembro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión ordinaria de data 7 de agosto de 2014, entre outros

acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo

contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de ben demanial municipal:

Campo da Festa de Guimarei ( A Cruz );

Deslinde Guimarei

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1