Anuncios

Anuncio da aprobación da delegación na Xunta de Goberno Local

28 Febreiro 2018

Con data de 19 de febreiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación da delegación na Xunta de Goberno Local das atribucións das competencias propias do Pleno como órgano de contratación...

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio de exposición pública da acta plenaria de 1 de febreiro de 2018

20 Febreiro 2018

Comunícase aos interesados que un exemplar completo da acta correspondente á sesión ordinaria celebrada polo PLENO da Corporación o 1 de febreiro de 2018, aprobada en sesión extraordinaria do 19 de febreiro de 2018, atópase a súa disposición nas oficinas da Secretaría municipal durante o prazo de 10 días, contados a partires da publicación deste anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica deste Concello.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

Aprobación inicial da Ordenanza Reguladora de Normalización Lingüística

12 Febreiro 2018

Con data de 1 de febreiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial da ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE A ESTRADA.

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio información pública - Resolución núm. 2018-0108

09 Febreiro 2018

Previos os informes e trámites preceptivos, en data 29 de xaneiro de 2018, o Alcalde ditou a súa Resolución núm. 2018-0108, en virtude da que aprobou inicialmente o proxecto dos Estatutos e das Bases de Actuación relativos á Xunta de Compensación a constituír en sede do Plan Parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06-Avda. de Vigo ( promovido por Dna. María del Carmen, D. Alejandro e D. Juan José Sobrino Granja, e Sol de Salema, S.L. - actualmente, Iberian Retail Parks, S.L. ).

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

 

Aprobación inicial do regulamento de organización e funcionamento do servizo socioeducativo municipal "Espazo Concilia A Estrada"

24 Xaneiro 2018

Con data de 4 de xaneiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial do Regulamento de Organización do Servizo Socioeducativo “Espazo Concilia A Estrada”.

 

Faise público o Acordo a efectos de que os interesados poidan consultar o expediente no Departamento de Servizos Sociais do Concello, e realizar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, no prazo de 30 días hábiles, a contar dende o seguinte ao de publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

 

De non presentarse reclamacións ou suxestións dentro de prazo, o Acordo, ata entón provisional, entenderanse definitivamente adoptado, procedéndose á publicación no BOP do texto íntegro da Ordenanza modificada.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1