Anuncios

Aprobación inicial da Ordenanza Reguladora de Normalización Lingüística

12 Febreiro 2018

Con data de 1 de febreiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial da ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE A ESTRADA.

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio información pública - Resolución núm. 2018-0108

09 Febreiro 2018

Previos os informes e trámites preceptivos, en data 29 de xaneiro de 2018, o Alcalde ditou a súa Resolución núm. 2018-0108, en virtude da que aprobou inicialmente o proxecto dos Estatutos e das Bases de Actuación relativos á Xunta de Compensación a constituír en sede do Plan Parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUD-R06-Avda. de Vigo ( promovido por Dna. María del Carmen, D. Alejandro e D. Juan José Sobrino Granja, e Sol de Salema, S.L. - actualmente, Iberian Retail Parks, S.L. ).

Descargar pdf.

 

 

 

 

 

 

Aprobación inicial do regulamento de organización e funcionamento do servizo socioeducativo municipal "Espazo Concilia A Estrada"

24 Xaneiro 2018

Con data de 4 de xaneiro de 2018 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial do Regulamento de Organización do Servizo Socioeducativo “Espazo Concilia A Estrada”.

 

Faise público o Acordo a efectos de que os interesados poidan consultar o expediente no Departamento de Servizos Sociais do Concello, e realizar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, no prazo de 30 días hábiles, a contar dende o seguinte ao de publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

 

De non presentarse reclamacións ou suxestións dentro de prazo, o Acordo, ata entón provisional, entenderanse definitivamente adoptado, procedéndose á publicación no BOP do texto íntegro da Ordenanza modificada.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

Anuncio "Encomenda da xestión da programación do Teatro Principal para o ano 2018"

15 Xaneiro 2018

Descargar pdf.

 

 

 

Aprobación definitiva do acordo de modificación da ordenanza reguladora do aparcamento de horario limitado

11 Xaneiro 2018

Descargar pdf.

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1