Anuncios

Anuncio "Repetición de operacións técnicas de apeo e amolloamento provisorio realizadas o día 27.11.14 no Campo da Festa de Guimarei"

24 Novembro 2015

Anuncio "Proxecto de expropiación de terreos e bens para zona verde de sistema xeral SX-ZV-P15"

24 Novembro 2015

Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para a modificación da ordenación detallada do sistema xeral - dotacional - 1 (Estadio Municipal)

03 Decembro 2014

Anuncio da aprobación definitiva da Ordenanza reguladora de Estacionamento de Horario Limitado

07 Outubro 2014

En sesión plenaria do 7 de agosto de 2014 aprobouse a modificación da Ordenanza reguladora do Estacionamento de Horario Limitado.

Descargar pdf.

Anuncio de deslinde de Guimarei, campo da festa.

01 Setembro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión ordinaria de data 7 de agosto de 2014, entre outros

acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo

contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de ben demanial municipal:

Campo da Festa de Guimarei ( A Cruz );

Deslinde Guimarei

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1