Anuncios

Anuncio "aprobación inicial de modificación da Ordenanza reguladora do Estacionamento do Horario Limitado"

11 Agosto 2014

Con data de 7 de agosto de 2014 procedeuse polo Pleno da Corporación á aprobación inicial de modificación da Ordenanza reguladora do Estacionamento do Horario Limitado.

Ler Máis

Desafectación dun camiño público radicado en Tracesto, Santa Cristina de Vea

14 Abril 2014

O que se somete a información pública durante o prazo de 1 mes computado a partires da publicación deste Edito no Boletín Oficial da Provincia, para eventual presentación de reclamacións/obxecións perante o Concello polos posibles interesados.

Para descargar a información completa prema aquí.

Anuncio deslinde San Xurxo de Vea - Souto

24 Xaneiro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión extraordinaria de data 2 de decembro de 2013, entre outros acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de camiño radicado entre as fincas números 647 e 649 da ZCP de San Xurxo de Vea- Souto; en sede do inescusable deber de defensa municipal do seu patrimonio.

Para descargar a información completa prema aquí.

 

Anuncio deslinde Ribela

24 Xaneiro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión extraordinaria de data 2 de decembro de 2013, entre outros acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de camiño radicado á altura da finca número 244 da ZCP de Ribela; en sede do inescusable deber de defensa municipal do seu patrimonio.

Para descargar a información completa prema aquí.

Anuncio deslinde Guimarei

24 Xaneiro 2014

O Concello Pleno, na súa sesión extraordinaria de data 2 de decembro de 2013, entre outros acordos e previos os informes e trámites preceptivos, aprobou, de oficio, o exercizo contraditorio dunha acción de deslinde administrativo de camiño radicado entre as fincas números 143,144 e 166 da ZCP de Guimarei; en sede do inescusable deber de defensa municipal do seu patrimonio.

Para descargar a información completa prema aquí

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1