Contratación de persoal

 

(17-09-2020) "BASES DE PARA A CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE PERSOAS TITUALADAS UNIVERSITARIAS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO CONCELLO DA ESTRADA AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “ O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA".

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

(21-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

 

(20-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal.

 

(18-08-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

 

 

(10-08-2020) Resultado final do proceso selectivo para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de limpador/a (persoal funcionario).

 

 

(06-08-2020) Resultados do terceiro exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de educación musical para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de clarinete para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de tuba para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

(06-08-2020) Bases da convocatoria para a contratación de un/ha profesor/a de trombón para o Conservatorio Municipal (persoal laboral temporal).

 

 

(05-08-2020) Plantilla de resposta do segundo exercicio do proceso selectivo para a cobertura con carácter definitivo de 1 posto de limpador/a (persoal funcionario).

 

(05-08-2020) Plantilla de resposta do segundo exercicio do proceso selectivo para a cobertura con carácter definitivo de 1 posto de operario/a (persoal funcionario).

 

 

(04-08-2020) Resultados do segundo exercicio do proceso selectivo para cobertura con carácter definitivo de un posto de limpador/a (persoal funcionario).

 

(04-08-2020) Resultados do segundo exercicio e resultado final do proceso selectivo para cobertura con carácter definitivo de un posto de operario/a de obras e servizos básicos (persoal funcionario).

 

 

(03-08-2020) Resultados do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(30-07-2020) Plantilla de respostas do primeiro exercicio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de operario/a de obras e servizos básicos (persoal funcionario)

 

(30-07-2020) Plantilla de respostas do primeiro exercicio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de limpador/a (persoal funcionario)

 

 

(29-07-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de operario/a de de obras e servizos básicos (persoal funcionario)

 

(29-07-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio para a cobertura con carácter definitivo dunha praza de limpador/a (persoal funcionario)

 

(29-07-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

(29-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a cobertura de 1 vacante de xefe de brigada para as Brigadas Municipais.

 

 

(27-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a cobertura de 1 vacante de xefe para as Brigadas Municipais.

 

(27-07-2020) Resultado final peóns brigadas de incendios 2020 (correxido).

 

 

(24-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(22-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 6 peóns de brigada para as brigadas municipais.

 

(22-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 condutores de brigada para as brigadas municipais.

 

(22-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas municipais.

 

(22-07-2020) Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada para o ano 2020, por producirse unha vacante. (Presentar instancias: 23 e 24 de xullo)

 

 

(21-07-2020) Resultado final da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(21-07-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 xefes de brigada para as brigadas municipais.

 

 

(20-07-2020) Resultados da parte teórica do exercicio obrigatorio para contratar a 2 peóns - condutores para as brigadas municipais.

 

(20-07-2020) Resultado do exercicio teórico do proceso selectivo para contratar a 5 condutores vehículos motobomba para as brigadas municipais.

 

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 xefes para as brigadas municipais.

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 5 condutores vehículos motobomba para as brigadas municipais.

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 peóns condutores para as brigadas municipais.

 

(15-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 6 peóns para as brigadas municipais.

 

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 2 xefes de brigada para as brigadas de incendios municipais.

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as brigadas de incendios municipais.

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 2 peóns condutores para as brigadas de incendios municipais.

 

(15-07-2020) Formación do Tribunal calificador da convocatoria para a contratación de 6 peóns para as brigadas de incendios municipais.

 

 

(14-07-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

(14-07-2020) Acta valoración méritos da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(10-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 psicólogo/a – director/a do CIM.

 

 

(09-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as da convocatoria de 2 bolsas de colaboración de técnicos/as de información turística para o Concello da Estrada.

 

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 5 condutores vehículos motobomba para as Brigadas Municipais.

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 xefes para as Brigadas Municipais.

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 6 peóns para as Brigadas Municipais.

 

(08-07-2020) Listado provisional de admitidos/as e excluidos/as para contratar a 2 peóns condutores para as Brigadas Municipais.

 

 

(06-07-2020) Aprobación listado definitivo admitidos/as e excluidos/as proceso selectivo para cubrir con carácter definitivo un posto de operario/a / Tribunal calificador e data do 1º exame.

 

(06-07-2020) Aprobación listado definitivo admitidos/as e excluidos/as proceso selectivo para cubrir con carácter definitivo un posto de limpiador/a / Tribunal calificador e data do 1º exame.

 

 

(01-07-2020) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de persoas desempregadas perceptoras de RISGA.

 

 

(30-06-2020) Bases para a contratación laboral temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA.

 

 

(22-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(17-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(17-06-2020) Bases da convocatoria pública de 2 bolsas de colaboración para Técnicos/as de Información Turística para a Oficina de Información Turística do Concello da Estrada.

 

 (17-06-2020) Bases para a contratación de 2 xefes para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

(17-06-2020) Bases para a contratación de 6 peóns para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

(17-06-2020) Bases para a contratación de 5 condutores de vehículos motobomba para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

(17-06-2020) Bases para a contratación de 2 peóns- condutores para as Brigadas de Incendios Municipais 2020.

 

 

 

(16-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 5 peóns forestais ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 electricistas (axudante) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-06-2020) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 condutor/a, ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

 

 

(10-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 5 peóns forestais ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 electricistas (axudante) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(09-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(08-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 5 peóns forestais ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(08-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(08-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(05-06-2020) Resultados da parte práctica e puntuación total dos exercicios para a contratación de 1 condutor/a, ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(05-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 electricistas (axudante) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(05-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 albaneis (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(04-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 fontaneiros/as (oficial 1ª) ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 conserxes ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(04-06-2020) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 1 condutor/a, ao abeiro do Plan Concellos 2020 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(29-05-2020) Formación dos Tribunais calificadores da convocatoria para a contratación de 3 conserxes, 2 electricistas (axudante), 5 peóns forestais, 3 peóns de obras públicas, 2 fontaneiros/as (Oficial 1ª), 4 albaneis (Oficial 1ª) e 1 condutor/a de camión, subvencionados pola Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro do Plan Concellos 2020.

 

 

(27-05-2020) Bases para a contratación laboral temporal de traballadores e traballadoras desempregados/as ao abeiro da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020) da Deputación Provincial de Pontevedra.

 

 

(12-05-2020) PLAN CONCELLOS 2020 (LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS )

A Xunta de Goberno Local da Excma. Deputación de Pontevedra na súa sesión extraordinaria do día 4 de maio de 2020, concedeu a este concello unha subvención por importe de 195.542,86 €uros, ao abeiro do Plan Concellos2020, correspondente á liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. (BOP n.º 1, do 02.01.2020).


O obxecto desta subvención é a contratación de 20 persoas desempregadas inscritas no Servizo público de emprego de Galicia, como demandantes non ocupados, nas seguintes ocupacións:

  • Conserxe
  • Oficial 1ª Fontaneiros/as
  • Electricista (axudante)
  • Oficial 1º Albaneis
  • Peón forestal
  • Peón de obras públicas 
  • Condutor/a camión

Descargar información completa.

 

 

 

(04-03-2020) Bases para a elaboración dunha lista reserva de psicólogos/as director/a do Centro de Información á Muller (CIM) do Concello da Estrada.

Prazo de presentación de instancias: ata o día 16 de marzo de 2020, incluido.

 

 

(19-02-2020) Resultados do terceiro exercicio obrigatorio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

 

(13-02-2020) Resultados do segundo exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

(10-02-2020) Resultados do primeiro exercicio obrigatorio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

 

(04-02-2020) Corrección listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

 

(31-01-2020) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a – Director/a do CIM.

 

(31-01-2020) Tribunal calificador do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva para a contratación de 1 Psicólogo/a - Director/a do CIM.

 

 

(24-01-2020) Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as para a cobertura dun posto de operario/a vacante na plantilla de persoal funcionario.

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1