Presolicitude para postos comerciais na Praza de Abastos
 
* NOME:
* APELIDOS:
* TELÉFONO:
*ACTIVIDADE COMERCIAL:
* SUPERFICIE:

Nota: Tódolos campos con * son obrigatorios