PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

DO CONCELLO DA ESTRADA

Memoria e outros. Solo urbano non consolidado e solo urbanizable
Sistemas xerais e estructura orgánica. Clasificación do solo.
Casco urbano. Normativa.
Nucleos rurais e parroquias. Catálogo de bens.
       
 
Descargar PXOM completo, (2,75 Gb)

Lembramos que para a correcta visualización desta páxina web e dos elementos que nela se atopan dispoñibles, e preciso ter instalado
o visor "Acrobat Reader" e é recomendable dispor de Adobe Flash.

Debido a calidade ca que se atopan os ficheiros, algúns de eles terán un tamaño bastante elevado,
polo que se recomenda a súa descarga cara o ordenador.

Si non dispón do Acrobat reader, podeo obter premendo na seguinte imaxe.

Acrobat Reader