CONCILIA NADAL RURAL 2020

23 Novembro 2020
Dende mañán e ata o 10 de decembro estará aberto o prazo para anotarse no "CONCILIA NADAL RURAL 2020".
 
 
CONCILIA NADAL RURAL:
 • A QUEN VAI DIRIXIDO: A rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 3 e 12 anos.
 • DATAS E HORARIO: do 23 de decembro de 2020 ó 7 de xaneiro de 2021 (ambos incluidos). En horario de 8:30 a 14:30, de luns a venres.
 • LUGAR DA ACTIVIDADE: Centros Escolares de O FOXO, OCA, VEA e CODESEDA.
 • PRAZAS: 10 rapaces/as.
 • PRAZO DE INSCRICIÓN: do 24 de novembro ó 10 de decembro (ambos incluídos)
 • COTA DE INSCRICIÓN:

          a) Familias empadroadas no Concello da Estrada: 23 euros.

          b) Familias non empadroados no termo municipal e que os pais acrediten atoparse traballando na Estrada (termo municipal): 38,5 euros.

 • PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As solicitudes de inscrición deberán presentarse no Departamento de Servizos Sociais ou no Rexistro Xeral do Concello da Estrada, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres; ou a través da sede electrónica do Concello da Estrada (https://aestrada.sedeelectronica.gal).

A documentación a presentar xunto coa solicitude segundo modelo, é a seguinte:

 • D.N.I do pai, nai ou titor
 • Vida laboral dos pais/titores

 

No caso de que o nº de solicitudes supere a previsión de prazas, atenderanse as solicitudes segundo o seguinte orde de prioridades:

 1. Familias atendidas que conten con ditame de bonificación por razóns de risco.

 2. Rapaces e rapazas empadroados no termo municipal.

 3. Familias nas que os seus pais, titores ou gardadores dos menores inscritos acrediten atoparse traballando durante o período de inscrición das actividades.

 4. Orde de entrada das solicitudes.

 5. Rapaces e rapazas non empadroados no Concello da Estrada e que os pais acrediten atoparse traballando na Estrada

 

NOTA: O “CONCILIA NADAL RURAL” farase sempre e cando o número de nenos/as sexa superior a 6, e cun máximo de 10.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1