Información pública do Convenio coa Sociedad Deportiva Río Ulla

09 Febreiro 2021

Mediante Decreto desta Alcaldía de data 17 de setembro de 2020 aprobouse o Convenio coa Sociedad Deportiva Río Ulla para destinar durante un prazo de 20 anos as instalacións que posúen na Praia Fluvial ao interés xeral, como zona de ocio e esparcimento (praia fluvial, zona de xogos, lecer, actividades culturais, etc.).

 

O que se somete a información pública, por un prazo de 20 días, contado a partires do día seguinte da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra, aos efectos de presentación de posibles alegacións.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1