Convócanse as probas para a obtención dos Certificados de Lingua Galega

17 Marzo 2021

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Estrada informa de que, en resolución do 8 de marzo de 2021, a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca as probas para a obtención dos niveis Celga 1,2,3 e 4.

 

1.-PERSOAS DESTINATARIAS

Persoas maiores de 16 anos ou os que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

 

2.-DATAS DE REALIZACIÓN

Terán lugar nos meses de maio e/ou xuño de 2021, sempre que a evolución da crise sanitaria o permita.

 

3.-LUGAR DE REALIZACIÓN

Santiago de Compostela e Ponferrada.

 

4.-SOLICITUDES E PRAZO

As persoas que desexen inscribirse deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo 1, e aboar a taxa correspondente (16,59,00€). O dito formulario está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal

As solicitudes presentaranse, preferiblemente, por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia antes do 13 de abril.

 

5.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

-Xustificante de pagamento da taxa

-Copia do certificado de discapacidade, se é o caso.

 

6.-PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DE ASPIRANTES

As listaxes provisionais de persoas admitidas publicaranse a través dunha resolución que se colgará na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

 

+infor: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210317/AnuncioG0598-090321-0003_gl.pdf

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1