Campamentos de verán 2021

08 Xuño 2021

 

A QUEN VAI DIRIXIDO: A rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 3 e 13 anos.

 

DATAS E HORARIO: mes de xullo, agosto e ata o inicio do curso escolar. En horario de 8:00 a 15:00, de luns a venres.

 

PRAZAS: 20 rapaces/as por quincena.( agás no CEIP Pérez Viondi que son 30 prazas)

 

LUGAR DE CELEBRACION: instalacións dos CEIP de Oca, Foxo, Codeseda , Villar Paramá E Pérez Viondi

 

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 9 ó 22 de xuño (ambos incluídos)

 

 

COTA DE INSCRICIÓN:

- O prezo será de 33€ por participante e quincena (durante os meses de xullo e agosto) e 23€ por participante durante os días do mes de setembro.

- O segundo membro da unidade familiar terá un desconto do 20% (27,50€, xullo e agosto) sobre o prezo, e a partir do terceiro membro será gratuíto.

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As solicitudes de inscrición deberán presentarse no Departamento de Servizos Sociais, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres; ou a través da sede electrónica do Concello da Estrada (https://aestrada.sedelectronica.gal).

 

A documentación a presentar xunto coa solicitude, é a seguinte:

 • D.N.I do neno/a
 • D.N.I do pai, nai ou titor
 • Libro de familia
 • Fotocopia do xustificante de ocupación laboral: 2 últimas nóminas, certificado de vida laboral ou último recibo de cora á S.S. no réxime especial de traballadores por conta propia.
 • Fotocopia da declaración do IRPF de ambos proxenitores.

 

No caso de que o nº de solicitudes supere a previsión de prazas, atenderanse as solicitudes segundo o seguinte orde de prioridades:

 1. Familias atendidas que conten con ditame de bonificación por razóns de risco.
 2. Rapaces e rapazas empadroados no termo municipal.
 3. Familias nas que os seus pais, titores ou gardadores dos menores inscritos acrediten atoparse traballando durante o período de inscrición das actividades.
 4. Familias con renda máis baixas (IPREM)
 5. Rapaces e rapazas que acrediten a condición da familia numerosa.
 6. Orde de entrada das solicitudes.

 

Terán preferencia no momento da inscrición, aqueles nenos/as que estén empadroados no Concello da Estrada. No caso de que se dispoña de prazas vacantes en calquera das quendas poderán formalizar a sua inscrición os /as nenos/as non empadroados.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1