"CAMPAMENTO NO MAR 2022"

30 Xuño 2022

 

O vindeiro luns 4 de xullo abre o prazo de inscrición para anotarse no "CAMPAMENTO NO MAR 2022".

 

DATOS DO CAMPAMENTO

  - Campamento: CAMPAMENTO XUVENIL VIRXE DE LORETO (PORTO DO SON) 

  - Data de celebración: do 26 de agosto ó 4 de setembro

  - Nº de prazas: 52

  - Idade para participar: de 8 a 16 anos (os 8 anos cumpridos antes do inicio da actividade)

 

INSCRICIÓN DE PARTICIPANTES:

  - Prazo inscrición: do 4 ó 15 de xullo (ambos incluídos)

  - Lugar de presentación de solicitudes: Departamento de Servizos Sociais (de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas) ou a través da sede electrónica do Concello da Estrada (https://aestrada.sedelectronica.gal/info.0) presentando unha instancia xeral e adxuntando a solicitude e a documentación requerida (DNI do pai, nai ou titor/a e DNI do participante)

  - Descargar ficha de inscrición.

 

PREZOS DO CAMPAMENTO:

  - Inscrición xeral: 88€

  - Segundo irmán: 66€

  - Familia numerosa: 66€ (tódolos participantes)

  - Non empadroados (sempre que queden prazas libres): 220€

 

ORDE DE PRIORIDADE:

Familias con valoración de risco e/ou especial vulnerabilidade que conten con prescripción técnica dos profesionais de Servizos Socias do Concello da Estrada.

Rapaces/zas empadroados/as no Concello

Rapaces/zas que acrediten a condición de familia numerosa.

Orde de entrada de solicitudes.

 

PUBLICACIÓN DE ADMITIOS/AS, PAGO E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

O día 22 de xullo publicarase na páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello a listaxe de admitidos e reservas. 

As persoas admitidas deberán facer o pago entre o 1 e o 5 de agosto e presentar o xustificante de pago coa seguinte documentación no departamento de servizos sociais:

  - Tarxeta sanitaria do/a participante

  - Foto recente do/a participante

  - Libro de familia (só se solicita bonificación por segundo irmán)

  - Título de familia numerosa (só se solicita bonificación por familia numerosa)

  - Cuestionario sanitario (o modelo estará publicado na páxina web do Concello xunto coa listaxe de admitidos/as)

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1