Anuncio información pública desafectación do tramo/anaco de camiño público radicado en Curantes - Olives

22 Novembro 2022

 

O Concello Pleno, na súa sesión celebrada en data 03.03.22, previos os informes e trámites preceptivos, aprobou inicialmente a desafectación do tramo/anaco de camiño público radicado en Curantes – Olives, que de seguido se describe:

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1