• "Manuel Reimóndez Portela na lembranza"

  (Edicios do Castro, O Castro, Sada, 1996).

  Coordinador: Xoán Andrés Fernández Castro.

  • Presentación
  • "Da lectura e do libro (dúas incursións)" por Xesús Alonso Montero.
  • "As primeiras festas do salmón" por Eliseo Alonso Rodríguez.
  • "Apuntes a unha biografía de Manuel Reimóndez Portela" por Olimpio Arca Caldas.
  • "Onde o mundo se chama camiño" por Carlos Baliñas Fernández.
  • "¡Eramos tan novos!" por Roberto Luís Blanco Valdés.
  • "A menciña da palabra".
  • "Datos antropolóxicos" por Manuel Cabada Castro.
  • "Don Manuel Reimóndez Portela", por Ramón Campos Durán.
  • "Do meu rueiro" por Pepe Carballude.
  • "Manuel Reimóndez Portela. Médico e Humanista" por Xosé Carro Otero.
  • "Admiración y afecto desde la distancia" por Xosé Manuel Castelao Bragaña.
  • "Nenia para un gentil caballero" por Camilo José Cela.
  • Isaac Diaz Pardo.
  • "Manuel Reimóndez. Coma un perfil nas sombras" por Gustavo Docampo Otero.
  • "En recuerdo y homenaje a D. Manuel Reimóndez Portela" por José Espiño Matos.
  • "A biblioteca de Castelao en Buenos Aires" por Juan Andrés Fernández Castro.
  • "Reimóndez Portela, estradense ilustre" por Antonio Fraguas Fraguas.
  • "Un médico na aldea", por Salvador Garcia Bodaño.
  • "Emergencias en Europa de enfermedades prevenibles con vacunas", por Juan J. Gestal Otero.
  • Paco Lareo.
  • Laxeiro.
  • "Una cuestión que atañe a Galicia en Juan de Mena" por José Lois Estevez.
  • "Un home sinxelo do pobo" por Xosé Manteiga Pedrares.
  • "Médico de San Miguel", por Xosé Manuel Martinez Oca.
  • "El bayo y la alazana" por Anisia Miranda.
  • "Con Manolo Reimóndez na Habana" por Xosé Neira Vilas.
  • "Reimóndez, o horizonte da amizade" ("Reimóndez, el horizonte de la amistad") por Camilo Nogueira Román.
  • "Teimosos por ilusionar" por David Otero Fernández.
  • "Carta" por José Enrique Otero Fernández.
  • Paio.
  • "Manuel Reimóndez Portela, promotor y animador turístico" por Alfonso Paredes Pardo.
  • "Lembranza dun amigo" por Avelino Pousa Antelo.
  • "Reimóndez, cronista de los caminos del Ulla" por Jesús Precedo Lafuente.
  • "Don Manuel Reimóndez" por Mariano Rajoy Brey.
  • "Un estudio de historia local del Dr. Reimóndez: A Estrada rural" por Ofelia Rey Castelao.
  • "Semblanza" por Miguel Ángel Ríos Fenández.
  • "Manuel Reimóndez Portela e os teleclubes" por José Luís Rodriguez García.
  • Rofer.
  • "Soneto" por Marcelino Salgueiro Rodriguez.
  • "A un amigo que se foi", por Mariano Sinde Lema.
  • "Don Manuel o médico" por Agustín Sixto Seco.
  • Sucasas.
  • "Manuel Reimóndez e os cruceiros" por Xosé Carlos Valle Pérez.
  • "Manuel Reimóndez Portela" por Alfonso Varela Durán.
  • "In memoriam. Aproximación al itinerario de D. Manuel Reimóndez Portela"
  • "El médico de San Miguel" por Manoel Veiga Camino.
  • Xosé Vizoso.
  • "Amistade mías alá da política" por Xosé Arca Pichel; Manuel Sanmartín Obelleiro; Manuel Valladares Souto; Mª. do Carme Viéites Conde.
  • "Manuel Reimóndez Portela alcalde de Estrada", por Antonio Garrido Sanmartín; Antonio Montero Figueiras.
  • "Unha lembranza a Manuel Reimóndez Portela", por Adolfo Reymóndez Collazo; Alfonso Reymondez Portela.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1