Comisións Informativas

Están formadas por un Presidente ou delegado da presidencia e once vogais. Nelas están representados todos os grupos políticos que forman a Corporación Municipal. Poden ser permanentes ou especiais.

 

- Comisión Informativa de Facenda e  Especial de Contas

pp

Titulares:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Alfonso Figueiras Rey

 

Suplentes:

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Amalia Goldar Cora

D. José Ismael Pena Villamor

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. Gonzalo Louzao Dono

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. Belén Louzao Vieites

D. Juan Carlos González Barcia

 

Suplentes:

D. Luis Rendo Araújo

Dna. Amalia Lago Durán

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

-Comisión Informativa de Urbanismo

pp

Titulares:

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. José Ismael Pena Villamor

 

Suplentes:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Alfonso Figueiras Rey

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. Amalia Lago Durán

D. Juan Carlos González Barcia

 

Suplentes:

D. Luis Rendo Araújo

Dna. Belén Louzao Vieites

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

-Comisión Informativa de Organización, Persoal e Asuntos Xerais

pp

Titulares:

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Alfonso Figueiras Rey

 

Suplentes:

D. Juan Manuel Constenla Carbón

Dna. Amalia Goldar Cora

D. José Ismael Pena Villamor

D. Gonzalo Louzao Dono

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

 

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. Belén Louzao Vieites

Dna. Amalia Lago Durán

 

Suplentes:

D. Luis Rendo Araújo

D. Juan Carlos González Barcia

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

-Comisión Informativa de Benestar Social, Igualdade e Educación

pp

Titulares:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. Alfonso Figueiras Rey

 

Suplentes:

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. José Ismael Pena Villamor

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

D. Luis Rendo Araújo

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

Suplentes:

Dna. Belén Louzao Vieites

Dna. Amalia Lago Durán

D. Juan Carlos González Barcia

 

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

-Comisión Informativa de Cultura e Deportes

pp

Titulares:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. José Ismael Pena Villamor

D. Alfonso Figueiras Rey

 

Suplentes:

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

D. Luis Rendo Araújo

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

Suplentes:

Dna. Belén Louzao Vieites

Dna. Amalia Lago Durán

D. Juan Carlos González Barcia

 

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

-Comisión Informativa de Rural e Medio Ambiente

pp

Titulares:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. José Ismael Pena Villamor

D. Alfonso Figueiras Rey

 

Suplentes:

D. Óscar Alejandro Durán Barros

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. Belén Louzao Vieites

D. Luis Rendo Araújo

 

Suplentes:

D. Juan Carlos González Barcia

Dna. Amalia Lago Durán

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

-Comisión  Informativa de Promoción Económica e Turismo

pp

Titulares:

D. Alfonso Figueiras Rey

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. José Ismael Pena Villamor

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

 

Suplentes:

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Dna. Amalia Goldar Cora

D. Juan Manuel Constenla Carbón

D. Gonzalo Louzao Dono

D. Alberto Mnauel Blanco Carracedo

 

 

psoe

Titulares:

D. Luis López Bueno

Dna. Amalia Lago Durán

D. Juan Carlos González Barcia

 

Suplentes:

Dna. Belén Louzao Vieites

D. Luis Rendo Araújo

Dna. Patricia Carracedo Durán

 

 

Movete logo

Titular:

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

Suplente:

D. Iván Sanmartín Eirín

 

bng

Titular:

Dna. Susana Camba Castro

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1