Que é o CIM?

 

O CIM é un servizo público e gratuito de atención especializada no que se ofrece asesoramento xurídico, atención psicolóxica e orientación sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

 

Prestamos atención específica á mulleres vítimas de violencia de xénero e, de ser o caso, aos fillas/os menores a cargo ou maiores dependentes delas, facilitando acceso aos recursos, a xestión urxente cos servizos policiais, sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que sexan oportunos.

 

Principios de actuación:

  • Gratuidade
  • Respeto á vontade da persoa
  • Confidencialidade

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1