Bonificación

Bonificacións fiscais nos impostos e taxas municipais

Neste documento recóllense as posibilidades que as persoas con menores recursos económicos, as familias numerosas, os veciños de núcleos rurais, os discapacitados, os propietarios de vivendas de protección oficial, ... teñen de pagar menos impostos e taxas ao Concello.ACTIVIDADE ECONÓMICA

Imposto
Actividades
Económicas
IAE
NON terán que pagar o IAE :
  • As persoas físicas (comerciantes, profesionais, artistas, etc.).
  • As empresas ou sociedades civís cando a cifra de negocios no ano 2000 sexa inferior a 1 millón de euros.
  • Aquelas empresas con cifra de negocios superior a 1 millón de euros se inician no 2003 a súa actividade.

ACTIVIDADE ECONÓMICA

Imposto
Bens
Inmobles
IBI
  • Bonificación do 90% durante un período máximo de 3 anos os inmobles que constitúan o obxecto da actividade de empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria, sempre que non formen parte do seu inmobilizado.

    Debe solicitarse antes do comezo das obras, presentando os estatutos da sociedade e a certificación do administrador da sociedade ou fotocopia do último balance (para os efectos do imposto de sociedades), sobre a non inclusión no inmobilizado do inmoble obxecto de bonificación.

BONIFICACIÓNS POR NIVEL DE INGRESOS

Garderia
Infantil
  • Redución do 10% ao 100% nas cotas mensuais da Gardería Infantil segundo ingresos da unidade familiar.

BONIFICACIÓNS POR NIVEL DE INGRESOS

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1