Procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal

 

 

 

 

*NOTA ACLARATORIA POSTO EDUCADOR/A FAMILIAR (PROCESO ESTABILIZACIÓN)

En canto á Titulación esixida nas Bases da convocatoria indicar que a titulación de Traballo Social enténdese incluída dentro das “equivalentes”.

 

 

(30-01-2023) Procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal derivada da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

 

(02-01-2023) Bases Xerais e específicas que regularán os procesos selectivos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, polo proceso de estabilización de emprego temporal derivada da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1