BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO ANO 2014 DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

22 Mai 2014

Este programa de axudas da Concellería de Promoción Económica ten a finalidade de colaborar de maneira activa na xeración de emprego no noso municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEMES), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de decembro de 2013 ( entendendose por inicio da actividade a alta no I.A.E.).
Para delimitar a denominación de PEME terase en conta o establecido no Regulamento CE número 800/2008 da Comisión de 6 de agosto de 2008.

 

O prazo de presentación de solictudes será de 10 días hábiles, iniciándose ao día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. É dicir, do 23 de maio ao 3 de xuño.

 

Descargar Bases

Descargar Anexo II

Descargar Anexo III

Descargar Anexo IV

Descargar Anexo V

Descargar Anexo VI (Declaración xurada)

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1