Memoria xustificativa

01.TOMO II . MEMORIA XUSTIFICATIVA.pdf
02.ANEXO I. ORDE 5 DE MAIO.pdf.
03.ANEXO II. XUSTIFICACIÓN ORDE 5 DE MAIO.pdf
04.ANEXO III. INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS.pdf
05.ANEXO IV. XUSTIFICACIÓN DA HOMOXEINIZACIÓN DOS USOS.pdf
06.ANEXO V. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.pdf
07.ANEXO VI. ORDE 3 DE XUÑO.pdf
08.ANEXO VII. XUSTIFICACIÓN ORDE 3 DE XUÑO.pdf
09.ANEXO VIII. XUSTIFICACIÓN DOT.pdf