Memoria e outros.

Informe de participación pública . Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional.
Memoria informativa . Avaliación ambiental estratéxica.
Memoria xustificativa. Estratexia de actuación e estudio económico.