Estratexia de actuación e estudio económico.

01.TOMO VI. Estratexia de actuación e estudio económico.pdf
02.Anexo Valoración SX-ZV 15.pdf
03.CADRO DAS VALORACIÓNS DA CESION O CONCELLO.pdf
04.CADRO DAS VALORACIÓNS DOS SOLOS.pdf