Solo urbano non consolidado e solo urbanizable

01.Solo urbano non delimitado

SUNC-R01. AVDA AMERICA. (residencial)
SUNC-R02. R.FORCAREI. (residencial)
SUNC-R03. PEREZ VIONDI. (residencial)
SUNC-R04. R.DA DECOITA. (residencial)
SUNC-R05. ANTON LOSADA. (residencial)
SUNC-R06. CAMIÑO DA VECIÑAL. (residencial)
SUNC-R07. RUA 20. (residencial)
SUNC-R08. RUA 20. (residencial)
SUNC-R09. RUA 25 DE XULLO. (residencial)
SUNC-R10. RÚA LEICURES. (residencial)
01.CADRO XERAL DOS ÁMBITOS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO.pdf